Ветеринарна клініка Умка Київ

instagram
Ветеринарная клиника Киев

проспект Литовський, 10
kyivstar 098-598-57-28
lifecell 063-384-73-67

Ветклиника Киев

вул. Новомостицька, 2
kyivstar 067-100-34-75
lifecell 093-598-73-23

Консультації по телефону:
098 907 5173
(в міру доступності)

Увага!

Ми працюємо.
Надання послуг здійснюється за попереднім записом!

Режим роботи

З 9.00 до 20.00 - попередньо
уточнювати по телефону.
Перерва 14.00-15.00
без вихідних.

Попередній запис обов'язковий.

Дружба между животными разных видов

Не только инстинкты играют роль, животные разумны.

Они сталкиваются друг с другом в природе и в процессе эволюции зародилось явление общения и появились средства коммуникации. Животные одного вида взаимодействуют психологически для обмена информацией. Это, в полной мере, относится к животным, стоящим выше кольчатых червей и низших моллюсков. Однако, разные виды животных тоже способны понимать друг друга. Например, когда встревоженная сорока поднимает шум в лесу многие другие виды птиц и животных понимают её сигнал тревоги и адекватно реагируют.

Если жизнь сталкивает животных с ситуациями непривычными для данного вида, многие показывают себя достойно, получая душевную и физическую выгоду в общении с животными других видов. Иногда их мотивация понятна, а иногда людям сложно понять причины тёплых отношений между совершенно разными живыми существами. Птицы, рыбы, рептилии и млекопитающие разных видов (это касается и диких, и домашних животных) дружат, при чём часто в природе один из представителей вида охотится на другого, или между ними нет налаженных связей.

Животные могут вместе играть, добывать пищу, защищать друг друга, спасать друг друга от одиночества, дарить своё тепло и заботу.
У нас в квартирах порой тоже происходят такие чудеса. Птицы и зверята доверяют друг другу, радуются, скучают в разлуке.

И всё же владельцам таких друзей следует быть предельно осторожными. Друзья могут быть слишком разными по величине и даже, если дружат годами, могут случайно причинить травму друг другу. Если крупный пёс дружит с морской свинкой, лучше находиться рядом и контролировать игры и общение.

Главный врач 
ветеринарной клиники «УМКА» 
Лацапнева 
Яна Александровна

Дружба між тваринами різних видів

Не тільки інстинкти відіграють роль, тварини розумні.

Вони стикаються один з одним в природі і в процесі еволюції зародилося явище спілкування і з'явилися засоби комунікації. Тварини одного виду взаємодіють психологічно для обміну інформацією. Це, в повній мірі, відноситься до тварин, що стоять вище кільчастих хробаків і нижчих молюсків. Однак, різні види тварин теж здатні розуміти один одного. Наприклад, коли стривожена сорока піднімає шум в лісі, багато інших видів птахів і тварин розуміють її сигнал тривоги і адекватно реагують.

Якщо життя зіштовхує тварин з ситуаціями незвичними для даного виду, багато показують себе гідно, отримуючи душевну і фізичну вигоду в спілкуванні з тваринами інших видів. Іноді їх мотивація зрозуміла, а іноді людям складно зрозуміти причини теплих відносин між абсолютно різними живими істотами. Птахи, риби, рептилії і ссавці різних видів (це стосується і диких, і домашніх тварин) дружать, при чому часто в природі один з представників виду полює на іншого, або між ними немає налагоджених зв'язків.

Тварини можуть разом грати, добувати їжу, захищати один одного, рятувати один одного від самотності, дарувати своє тепло і турботу.
У нас в квартирах часом теж відбуваються такі чудеса. Птахи і звірята довіряють один одному, радіють, сумують в розлуці.

І все ж власникам таких друзів слід бути гранично обережними. Друзі можуть бути надто різними за величиною і навіть, якщо дружать роками, можуть випадково травмувати одне одного. Якщо великий пес дружить з морською свинкою, краще знаходитися поряд і контролювати ігри та спілкування.

Головний лікар 
ветеринарної клініки «УМКА»
Лацапньова
Яна Олександрівна

З будь-яких питань щодо здоров'я своїх тварин
ви можете звернутися в нашу клініку за адресою:
просп. Литовський, 10 А, тел: 098-598-57-28 з 10.00 до 20.00
вул. Новомостицька, 2, тел: 067-100-34-75 з 9.00 до 19.00
з 14.00 до 15.00 санітарна година
Ветеринарна клініка «УМКА»
www.umka-vet.com.ua