Ветеринарна клініка Умка Київ

instagram
Ветеринарная клиника Киев

проспект Литовський, 10
kyivstar 098-598-57-28
lifecell 063-384-73-67

Ветклиника Киев

вул. Новомостицька, 2
kyivstar 067-100-34-75
lifecell 093-598-73-23

Консультації по телефону:
098 907 5173
(в міру доступності)

Увага!

Ми працюємо.
Надання послуг здійснюється за попереднім записом!

Режим роботи

З 9.00 до 20.00 - попередньо
уточнювати по телефону.
Перерва 14.00-15.00
без вихідних.

Попередній запис обов'язковий.

Анализы для птиц

Птица, как и любое другое животное, не может рассказать человеку, что и где у неё болит. И рано или поздно у владельцев возникает вопрос о том, а все ли хорошо со здоровьем моей любимой птички.

Специализирующиеся на лечении птиц ветеринарные врачи, могут при осмотре предположить, что беспокоит птицу, но только предположить. Для уточнения картины помогут анализы крови, фекалий и мазок из зоба, рентгены, различные дополнительные исследования (ПЦР, ИФА, бак-, мико-посев, цитология, гистология…)

Во многих случаях развернутый биохимический и общий клинический анализы крови –необходимы для определения проблемы со здоровьем и для подбора правильного лечения.

Иногда владельцу птицы непонятна важность сдачи всех этих анализов и необходимость тревожить птицу забором крови. Ветеринарный доктор в праве разъяснять владельцам важность необходимых анализов для здоровья и жизни их любимых птичек. Если птица очень слаба, сначала её состояние необходимо стабилизировать. Если это удалось, тогда можно рискнуть и проводить дальнейшую диагностику.

Для ветеринарного врача очень важно решить, какие именно нужны анализы и как правильно интерпретировать результаты для каждого конкретного пациента.

Это не всегда так легко, как кажется, ведь многие птички маленькие и нет возможности взять такое количество крови, как например у кота, хотя у больших птиц и правда есть возможность взять кровь на большее количество показателей. Решение о заборе крови у мелких птиц определяется необходимостью. В первую очередь применяются менее инвазивные способы диагностики.

Забор крови

Существует несколько мест, из которых производится забор крови у птиц. Вена на лапке, вена на крыле, на шейке. Вена на крыле и вена на лапке – хорошие места для взятия крови. Большой объем крови лучше брать из яремной вены на шее. Забор крови из яремной вены возможен у большинства видов, включая маленьких птиц, вроде канареек и волнистых попугаев.

Объем крови, который безболезненно можно забрать у птицы, зависит от ее размера и состояния здоровья. Обычно забор до 10% от общего объема крови птицы переносят без каких-либо проблем. После забора доктор вводит внутривенно, или подкожно специальные растворы, для частичной компенсации.

Современные методы проведения анализа позволяют провести большое количество тестов на сравнительно небольшом объеме крови.
Не забываем о ежегодных профилактических осмотрах, что позволяют выявлять заболевания на ранней стадии и увеличить шансы птицы на долгую жизнь. Для мелких птиц во время таких осмотров обязательно проводят микроскопию кала и рентген, крупным птицам – микроскопию кала, рентген и анализы крови.

Гречко Анастасия
Ассистент ветеринарного врача

Аналізи для птахів

Птах, як і будь-яка інша тварина, не може розповісти людині, що і де у нього болить. І рано чи пізно у власників виникає питання про те, а чи все гаразд зі здоров'ям моєї улюбленої пташки.

Ветеринарні лікарі, що спеціалізуються на лікуванні птахів, можуть при огляді припустити, що турбує пташку, але тільки припустити. Для уточнення картини допоможуть аналізи крові, мікроскопічне дослідження фекалій та мазку із зоба, рентгени, різні додаткові дослідження (ПЛР, ІФА, бак-, міко-посів, цитологія, гістологія ...)

У багатьох випадках розгорнутий біохімічний і загальний клінічний аналіз крові -необхідні для визначення проблеми зі здоров'ям і для підбору правильного лікування.

Іноді власнику птаха незрозуміла важливість здачі всіх цих аналізів і необхідність турбувати пташку забором крові. Ветеринарний лікар в праві роз'яснити власникам важливість необхідних аналізів для здоров'я і життя їх улюблених пташок. Якщо птах дуже слабкий, спочатку його стан необхідно стабілізувати. Якщо це вдалося, тоді можна ризикнути і проводити подальшу діагностику.

Для ветеринарного лікаря дуже важливо вирішити, які саме потрібні аналізи і як правильно інтерпретувати результати для кожного конкретного пацієнта.

Це не завжди так легко, як здається, адже багато пташок маленькі і немає можливості взяти таку кількість крові, як наприклад у кота, хоча у великих птахів і справді є можливість взяти кров на більшу кількість показників. Рішення про забір крові у дрібних птахів визначається необхідністю. В першу чергу застосовуються менш інвазивні методи діагностики.

Забір крові

Існує кілька місць, з яких здійснюється забір крові у птахів. Вена на лапці, вена на крилі, на шийці. Вена на крилі і вена на лапці - хороші місця для взяття крові. Великий обсяг крові краще брати з яремної вени на шиї. Забір крові з яремної вени можливий у більшості видів, включаючи маленьких птахів, таких як канарки і хвилясті папуги.

Обсяг крові, який безболісно можна забрати у птиці, залежить від її розміру і стану здоров'я. Зазвичай втрату до 10% від загального обсягу крові птахи переносять без будь-яких проблем. Після забору лікар вводить внутрішньовенно, або підшкірно спеціальні розчини, для фчасткової компенсації.

Сучасні методи проведення аналізу дозволяють провести велику кількість тестів на порівняно невеликому обсязі крові.

Не забуваємо про щорічні профілактичні огляди, що дозволяють виявляти захворювання на ранній стадії і збільшити шанси птиці на довге життя. Для дрібних птахів під час таких оглядів обов'язково проводять мікроскопію фекалій і рентген, великим птахам - мікроскопію фекалій, рентген і аналізи крові.

Гречко Анастасія
Асистент ветеринарного лікаря

По любым вопросам относительно здоровья своих питомцев
вы можете обратиться в нашу клинику по адресу:
ул. Новомостицкая, 2, тел: 067-100-34-75 с 9.00 до 21.00
просп. Минский, 10, тел: 098-598-57-28 с 9.00 до 21.00
с 14.00 до 15.00 санитарный час
Ветеринарная клиника «УМКА»
www.umka-vet.com.ua